שירותי ניהול פרויקטים

בשוק התמ"א 38 קיים צורך של דיירים ליזום את הפרויקט בעצמם ע"י בניה עצמית.
מתווך צורך זה פיתחה אגם שביט את "דיירים במרכז"  שהנה פלטפורמה לניהול פרויקטים בתמ"א 38, עבור דיירים וייזמים המעוניינים ליזום את הפרויקט בעצמם.
החברה מעניקה שירותי הניהול, על בסיס נסיונה הרב מניהול פרויקטים אותם הנה יוזמת עבור עצמה.

אגם שביט מעניקה שירותי ניהול:

  • תקשורת דיירים, הגשת הצעה וניהול התהליך הקנייני ע"י סגירת העסקה מול שאר דיירי הבניין,
  • בדיקות כדאיות כלכלית והערכת עלויות ביצוע.
  • ניהול התהליך התכנוני, גיבוש פרוגרמה והוצאת היתר בניה
  • ניהול מכרז קבלנים לביצוע הפרויקט.
  • ניהול תהליך מימון העסקה ומציאת מקורות מימון.
  • ניהול ופיקוח הפרויקט בעת הבניה.
  • ניהול תהליך שיווק ומכירת הדירות.
  • קבלת טופס 4 ותעודת גמר.