THE SAFE CHOICE

תרומה לקהילה

אגם שביט יזמות בנדל"ן חרטה על דגלה להחזיר לקהילה בה היא פועלת.
״אגם שביט יזמות בנדל״ן״ חרטה על דגלה להחזיר ולהעניק לקהילה בכל האזורים בהם היא פועלת. אנו מאמינים כי ביכולתה של תרומה קטנה לעשות שינוי גדול, ומאמינים באחריות חברתית- קהילתית של חברות ותאגידים. לכן, לצד פעילותינו לקידום ההתחדשות העירונית, בניית סביבת מגורים טובה ואיכותית יותר עבורכם ושמירה על ערכים אקולוגים, אנו שמחים שביכולתנו להשקיע חזרה בקהילה ובעתודה.

”אגם שביט יזמות בנדל“ן“ נתנה חסות לכל קבוצות הילדים, הנוער והנשים בקבוצת הכדוריד ”מכבי ארזים“ רמת גן, תרמה לשבט צופי רמת גן, לעמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו ולהרבה גורמים נוספים, במהלך השנים הן בגלוי והן בסתר.

דילוג לתוכן