אמנת השירות

ארבעה ערכי ליבה מרכזיים מתווים את דרכה של החברה ואת היחסים שהיא מנהלת
עם עובדיה, ספקיה, הדיירים ונציגויות הבתים המשותפים עימם היא פועלת בשיתוף פעולה.
מנהלי ועובדי אגם שביט-יזמות בנדל"ן מתחייבים להעניק שירות מקצועי ואיכותי ובכלל זה:
 • לפעול בשקיפות – החל מתחילת ההתקשרות ועד לסיומו המוצלח של כל פרויקט מתחייבת אגם
  שביט לשקיפות מלאה בכל פאן ושלב בהתנהלותה מול נציגות הבית המשותף.אנו, באגם שביט, מתחייבים לפעול ביושר, לשמור על רמת אמינות גבוהה, וליידע באופן
  אקטיבי את דיירי הבניין הן במידעים רלוונטיים והם בדרכי הפעולה, בכל אחד משלבי
  התכנון והבנייה השונים.אנו באגם שביט מאמינים כי העברת מידע רציפה ושוטפת הינה חיונית להתקדמותו ואיכותו
  של פרויקט תמ"א 38, ומתחייבים להעמיד לרשות כל דייר ושותף בפרויקט, בכל שלב, כל
  מידע רלוונטי אותו יחפוץ לקבל.
 • לבצע תכנון מקצועי מקדים ומפורט – על מנת לספק את שירות מצוין עליו אנו אמונים,
  אגם שביט מתחייבת לבצע, על חשבונה, תכנון מקדים ומושקע של הפרויקט כתנאי להנעתו.אגם שביט דוגלת בתכנון מקצועי, מקיף ומפורט כתנאי סף בגישה לכל פרויקט.
  מסיבה זו, עוד בטרם חתימה על חוזה מחייב עם דיירי הבניין, אנו בודקים את
  מצב הבניין, פונים לרשויות המקומיות השונות בבקשות לאישורים ותכנונים מוקדמים,
  ומבצעים את תכנון הפרויקט על סמך הנתונים שנאספו, נותחו ונחקרו.לצורך קידום מהיר וניהול מיטבי של כל פרויקט תחת חסותה, גיבשה אגם שביט צוות
  מומחים בעלי ניסיון רב, מהשורה הראשונה בארץ אשר מלווים כל פרויקט מתחילתו ועד סופו.בשים לב לערך השקיפות, אגם שביט משקיעה השקעה כספית ניכרת, על חשבונה, בתכנון הפרויקט
  על כל היבטיו, וזאת בטרם נחתם חוזה מחייב מול דיירי הבניין.
 • לפעול במחויבות מלאה בכל שלבי הפרויקט עד לסיומו – חברת אגם שביט מתחייבת ללוות
  כל פרויקט שבאחריותה, החל מרגע ההיכרות הראשונית עם הדיירים ועוד בטרם נחתם חוזה,
  ועד למועד קבלת טופס 4, המהווה חותם לסיומו המוצלח של הפרויקט.אגם שביט מתחייבת כלפי כל דיירי הבניין וכלפי כולי עלמא לדאוג לכל דבר
  ועניין הקשור בפרויקט, עד לסיומו המלא לשביעות רצונם המלאה של כל הצדדים.
 • לפעול עם מנהיגות הדיירים כצוות פעולה משותף – חברת אגם שביט מתחייבת לפעול במשותף
  עם מנהיגות הדיירים, נציגים אכפתיים ואקטיביים, שיקשרו בין נציגי אגם שביט לדיירים, ויחד
  יפעלו לקידום איכותי ומהיר של הפרויקט.בכל פרויקט אותו מבצעת אגם שביט מתמנה נציג מדיירי הבניין כרכז פרויקט, המהווה
  את החוליה המקשרת בין אנשי חברת אגם שביט לכלל הדיירים. פעולתו של רכז הפרויקט
  משתנה בהתאם לשלביו השונים של הפרויקט ותפקידו חיוני להצלחת הפרויקט. חברת אגם
  שביט מתחייבת לפעול במשותף עם מנהיגות הדיירים, דיירים פעילים שנושא חיזוק הבניין, שיפוצו ושיפור איכות החיים בליבם והם מוכנים לפעול לצד אגם שביט, ולסייע לנציגות הדיירים ולחברה, להתגבר על אתגרים,
  ולהפעיל שירות איכותי ביותר.