ראובן הרשקוביץ – מנהל תחום הנדסי

ראובן הרשקוביץ – מנהל תחום הנדסי

בעל 30 שנות ניסיון בתחום הבניה כמנהל ביצוע, מפקח, ומנהל פרויקטים הנדסיים מורכבים.

ראובן מונה למנהל תחום הנדסי בחברת אגם שביט ואחראי על בחינת ההיתכנות ההנדסית של הפרויקטים משלב הרעיון ועד לביצוע בפועל.

בנוסף, ראובן  אחראי על תיאום ותכנון עם היועצים השונים ומימוש הבניה עפ"י ההיתר בהתאם לנהלים והתקנים בישראל.